02 jul 2011

Alles kan beter

De gemeente voert een woonbeleid. Daarmee pakt het infoblad uit. De verkiezingen worden blijkbaar voorbereid met gebruik van het infoblad. Dat mensen die een woning verwerven daarmee gelukkig zijn ligt voor de hand. Een woonbeleid houdt echter met meer elementen rekening.Men pakt uit met de verkaveling Boslucht, de Oude Jongensschool, sociale woningen en het woonzorgcentrum Lembeke. Elk van deze projecten kan beter.

De verkaveling Boslucht kan beter. De ruimte is niet optimaal gebruikt, het stratenpatroon houdt geen rekening met de zonnezijde van de huizen en de criteria voor verwerving waren niet voor iedereen gelijk.

De oude Jongensschool te Lembeke had onderwerp moeten zijn van een wedstrijd voor een passieve wijk. Te kleine tuinen hadden voorkomen kunnen worden door minder woningen te bouwen, beperkte privétuinen en een grotere publieke ruimte.

De sociale woningen zouden lage energiewoningen kunnen zijn. Brussel heeft dit begrepen. Kaprijke nog niet. Het wegenpatroon laat zien dat meer dan de helft van de woningen niet gunstig gelegen zijn voor de warmte van de zon.

Het woonzorgcentrum Lembeke kon beter. Nu zullen de meeste ouderen op muren zitten kijken. Ook de verbinding met de service flats was wenselijk.

Het is dus niet voldoende goede bedoelingen te hebben. Alles kan beter.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.