27 feb 2012

Dichterbij is slimmer

Nabijheid heeft vele voordelen. Het sociaal weefsel wordt er door versterkt en er is minder mobiliteit. a. Buurtwinkels zijn belangrijk. Bij ons op het platteland kunnen ze hun functies uitbreiden. Niet enkel kunnen zij het assortiment vergroten, postpunt of afhaalpunt zijn, maar ook toeristische iinformatie verstrekken en streekproducten verkopen.Vestigingssubsidies stimuleren deze ontwikkelingen. Ook een boerenmarkt, beter nog biomarkt, een voedselteam en een plukhoeve kunnen weer leven in de brouwerij maken.

Elk dorp van de fusiegemeente Kaprijke moet gemeentelijke diensten herbergen zodat alle mensen er terecht kunnen.

b.

Bouwen doen we in de kernen. Verdichten in alle nieuwe verkavelingen. Uit eerbied voor de open ruimte kiezen we voor half open of gesloten bebouwing. Nieuwe woonvormen stimuleren we. Appartementen kunnen enkel in de maat van het dorp. Op bedrijventerreinen verliezen we geen grond door bedrijven tegen elkaar aan te bouwen..

c. De economie van de nabijheid

Als er een bedrijventerrein komt trekken we duurzame bedrijven aan, bijvoorbeeld bedrijven die dichtbij een afzet hebben. Ook bedrijven met lokale werknemers krijgen meer mogelijkheden.We organiseren lpaatselijke afzet van landbouw- en streekproducten.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.