01 jun 2012

Dorpskernvernieuwing Kaprijke kan beter

Groen KLB heeft kennis genomen van de plannen om het centrum van Kaprijke te vernieuwen. Groen KLB staat positief tegenover de aanpak van een aantal problemen.Toch zien wij het anders en beter.

 

Hoe dan en vanuit welke visie?

 

Het grootste probleem voor het centrum van Kaprijke is het doorgaand en zwaar verkeer. Om dit uit het centrum te weren dienen er plannen ontwikkeld te worden. Het mobiliteitsplan van Groen KLB voorziet een studie om een werkelijke oplossing te vinden.

Aangezien fietsen voor Groen KLB een prioriteit is voorzien we de 70-50-30 methode te volgen. Bij 70 km dienen er vrijliggende fietspaden te zijn, bij 50 aanliggende en bij 30 gemengd verkeer met suggestiestroken.

 

Het Plein is een historisch gegeven. In de aanpak van het Plein willen we het historische element volop laten meespelen. In overleg met plaatselijke historici kan het Plein verrijkt worden.

 

Er zijn twee problemen op het Plein. Vele bomen zijn ziek en het Plein is waterziek. Deze problemen oplossen kan door drainage en boomvernieuwing. Die heraanplant kan met resistente inlandse bomen die al enige jaren oud zijn zodat het beeld van het Plein niet wezenlijk verandert.

 

Het is onnodig een wandelpad aan te leggen rond het Plein. Wandelaars kunnen na drainage op het Plein en kunnen de bestaande en vernieuwde voetpaden rond het Plein gebruiken om zo een prachtig zicht te hebben.

 

Daarvoor moeten wel de parkings rond het Plein beperkt blijven en van de rand van het Plein verwijderd worden. Het Plein komt zo vrij te liggen.

 

Het verkeer rond het Plein dient geheroriënteerd.

Daarvoor zijn twee alternatieven

a. Ofwel dient de Noordzijde tweerichtingsverkeer te zijn. Omwille van de lage densiteit voorzien we hier fietssuggestiestroken aan beide zijden met een snelheidbegrenzing van 30 km.

Dan kan de  Oostzijde van het Plein éénrichtingsverkeer worden met een breed aanliggend fietspad. De boompjes verdwijnen en worden vervangen door parkeergelegenheid en groene elementen. Ook hier is er best een snelheid van 30 km per uur wegens de bewoning en het fietsen

b. Ofwel wordt de Noordzijde eenrichting en de Oostzijde tweerichtingsverkeer. 

Om dit te beslissen wordt de bevolking bevraagd.

 

De zuidzijde ( bibliotheek en administratief centrum ) blijft éénrichtingsverkeer vanuit de westelijke richting met parkeerplaatsen op de voetpadzijde en een fietssuggestiestrook.

 

Groenelementen worden op vele plaatsen voorzien zodat er een eenheid ontstaat .

 

De weg wordt in asfalt voorzien zodat de kosten gedrukt worden.

 

 

Conclusie

 

Groen KLB maakt duidelijke keuzes in de rijrichtingen, in de aanleg van fiets- en groenvoorzieningen, in het beheer van het Plein als groene en historische plek.

Groen KLB wil het zware verkeer uit de kern en zoekt andere oplossingen.

Door het schrappen van het voetpad rond het plein en het gebruik van allerlei dure materialen worden fietspaden mogelijk.

De drainage en de boomvernieuwing zijn nu niet voorzien in de begroting van de dorpskernvernieuwing.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.