26 dec 2012

Dorpskernvernieuwing Kaprijke kan beter

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dorpskernvernieuwing Kaprijke heeft Groen een bezwaarschrift ingediend.  Hierbij publiceren we het bezwaarschrift. Omdat de gunning van de werken reeds gebeurde op 31 oktober 2012 en het openbaar onderzoek liep tot 29 december 2012 noemen wij het openbaar onderzoek een farce. Immers hoe kunnen werken gegund worden die nog in openbaar onderzoek zijn?Openbaar onderzoek stedenbouwkundige vergunning Plein-Voorstraat Kaprijke

 BEZWAARSCHRIFT

 Ondergetekenden wensen volgende elementen in te brengen om de stedenbouwkundige vergunning niet te verlenen. Niet echter zonder op het ongerijmde te wijzen dat de werken al gegund zijn weken vooraleer het openbaar onderzoek is afgesloten. Daardoor is het openbaar onderzoek een lachertje.

 1.  De vergunning slaat op een aantal werken waarbij de problemen van het Plein en de Paardenmarkt niet worden aangepakt. Het Plein heeft dringend een drainage nodig om gebruiksklaar te zijn voor activiteiten en de meeste bomen zijn op sterven na dood waardoor een vervanging zich opdringt. De drainage in een volgende fase voorzien is onverantwoord omdat het ondenkbaar is dat de vernieuwde wegenis binnen enkele jaren weer wordt open gebroken.  Op de dwarsprofielen van de ontworpen riolering is er trouwens nergens een aansluiting voor drainage getekend.

 2.   Er worden geen fietsvoorzieningen gepland en de snelheid wordt op 50 km/u gehouden. Dit is volgens het Vademecum van de Fiets van de Vlaamse Overheid niet wenselijk. Wij stellen dan ook voor fietspaden aan te leggen aan de noordzijde en de oostzijde of de snelheid op beide zijden tot 30 km/u terug te brengen.

 3.  De parkeerzones aan de rand van het Plein verhinderen het zicht op het Plein. Wij stellen voor de parkeerzones aan de huiszijde te voorzien met uitzondering van de monumentale panden en de horeca.

 4.  Wij vinden het voetpad rond het Plein onnodig. Wij stellen voor het budget te gebruiken voor de fietsvoorzieningen.

 5.  Leader gebruiken om banken en ander inrichtingsmateriaal aan te schaffen is oneigenlijk gebruik maken van Leader dat "toepassing van geïntegreerde, kwalitatief hoogwaardige en originele strategieën voor duurzame ontwikkeling" voorstaat.

 Hopend op een positieve reactie tekenen wij.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.