30 mei 2015

Fietspad op spoorwegbedding,Kaprijke- Bassevelde nog niet voor morgen

De omvorming van spoorwegbedding tot fietspad in Lembeke is gebeurd. Het fietspad voldoet velen, zeker nadat de roosters werden vervangen en de koeien nog niet het fietspad vervuilen. We hebben er al vroeger op gewezen dat de spoorwegbedding 6 tot 8 meter breed was en dat dit op vele plaatsen niet gerespecteerd werd en wordt. Met als gevolg dat op veel plaatsen geen wegberm over blijft. Die kan dus ook niet uitgroeien tot een bloemrijke en voor dieren en planten interessante plaats. Werk aan de winkel dus voor de politiek die de boeren moet doen inzien dat zij een brede berm moeten laten liggen. Ze kunnen die eventueel beheren. De gesprekken over de aanleg van het ontbrekende deel van het fietspad verlopen blijkbaar moeizaam. Waren het op het deel Lembeke de boeren die het onderste uit de kan wilden, nu, in Kaprijke is het een bedrijf en een boer. De gemeente is geneigd het fietspad om te leggen. Maar de Provincie ziet dit niet zitten en eist doorgang op de bedding. Daardoor blijft de zaak weer aanslepen. Groen KLB vindt dat hete fietspad er zo vlug mogelijk moet komen. In feite zou het er deze zomer moeten hebben gelegen. Maar dat zal niet zijn. Weer een seizoen verloren voor de recreatieve fietser om zonder problemen van Eeklo naar Zelzate te fietsen. En Kaprike is al de laatste leerling in de fietspadklas. Fietsgemeente worden zal voor een andere keer zijn.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.