30 dec 2015

Gemeentelijk infoblad: info of propaganda

    Ze schitteren alweer in het gemeentelijk informatieblad van eind 2016. Wel 22 keer staan ze welgekleed, lachend of peinzend, vooraan of achteraan op de groepsfoto, om de lotgevallen te vertellen van wat zij als gemeente zien. Ze zijn actief, zo blijkt,als er moet uitgedeeld worden, als er gefeest wordt, als ze planten, als ze kunnen pronken met overbodige geschenkbonnen.( Waarom zou een gemeentebestuur nu geschenkbonnen verkopen? Dat kunnen de handelaars toch wel zelf. En ze hebben op het gemeentehuis toch wel iets anders te doen?) 

Het doet de vraag rijzen waar een gemeentelijk blad in feite toe dient? Worden we geïnformeerd over de keuzes die voorliggen en betrokken bij de antwoorden die gegeven moeten worden? Of zijn we verwikkeld in het politieke spel dat populisme heet en waarbij niet de democratie het middelpunt van het gebeuren is maar het naar zich toe trekken van de macht via allerlei activiteiten waarbij de emotie en de herkenning wordt bespeeld? Wie niet tot de club behoort hoort niet in het infoblad thuis en zoekt het maar uit. Velen voelen zich dan uitgesloten uit de democratie en die doet er dan ook voor velen niet meer toe. 

We vernemen niets over de mening van anderen over wat er met de cultuursubsidies moet gebeuren, over de keuzes tussen het uitbouwen van een rusthuis en/ of een voetbalkantine, over de fouten die begaan zijn bij de aanleg van het Plein in Kaprijke en over de pogingen die ondernomen  zouden kunnen worden om de armoede in Kaprijke aan te pakken. 

Een gemeentelijk blad met veel foto's van burgemeester, schepenen en andere bestuurders geeft geen informatie over wat zij doen maar plaatst hen in het zonnetje. Een voorbode van verkiezingen?

Het gemeentelijk infoblad is niet zomaar de spreekbuis van de gemeente maar meer nog het blad van Samen, dat zo niet moet investeren in informatie aan de bevolking over haar beleid.

Neem het artikel over de mantelzorgpremie in het blad van eind 2015.

Onder de titel " mantelzorgpremie voor vrijwillige zorgverleners" wordt groot uitgepakt. 300 € premie voor een zorgverlener als de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden. Het venijn zit in de staart van het artikel. De premie is niet cumuleerbaar met de premie vanuit de zorgverzekering. Als je weet dat elke Vlaming elk jaar moet betalen voor de zorgverzekering en dat die verzekering 130 € per maand uitbetaalt voor de mantelzorger kom je al vlug tot de conclusie dat bijna niemand in aanmerking komt voor deze premie. Enkel diegenen die op de bel schaal tussen 30 en 34 scoren, wat een miniem verschil is, komen in aanmerking.

Tenzij men niet betaalt voor de Vlaamse zorgverzekering en dus daarvoor beloond wordt door het Kaprijkse OCMW.

Ons alternatief: Informeer de mensen over de Vlaamse zorgverzekering en maakt de mensen niet blij met een titel die de lading niet dekt. Een sterk staaltje van imagobuilding op de rug van de zorgbehoevenden.

Ook perceptie is het artikel over het fietsbeleid in Kaprijke. Iedereen die de zaken volgt weet dat de gemeente in de voorbije jaren weinig of niets deed aan de uitbouw van een fietsbeleid. De Route werd aangelegd door de Provincie, en het fietspad dat in de Nieuwstraat komt zal een schaamlapje zijn want enkel tot aan de chiroterreinen. Bij de dorpskernvernieuwing Kaprijke werden fietsers helemaal vergeten en het trage wegenplan Kaprijke is niet meer dan een te onderzoeken mogelijkheid.

Ons interesseert het ook welke complimenten en aanbevelingen werden gedaan door de groep experten die het fietsbeleid onder de loep namen. Het infoblad blijft hier op de vlakte en maakt reclame voor een schepen die een charter ondertekende. Wat daarin staat dat kunnen we enkel onderschrijven maar het artikel had wel kunnen uitleggen welke de universele uitgangspunten van een fietsbeleid zijn.

We zijn er niet gerust in. Het gemeentebestuur zal overwegen en onderzoeken, meer komen we niet te weten. Maar ondertussen wordt het imago geschapen van een gemeente die veel doet aan fietsbeleid. Het infoblad is daarbij een middel om dat imago te verspreiden.

Ons alternatief bestaat uit een infoblad met gegevens en feiten, zonder propaganda voor het bestuur, met info over de activiteiten en gebeurtenissen in de gemeente; Dat laatste is zeer belangrijk want de gewone pers laat dit voor een groot deel liggen.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.