01 apr 2013

Gouverneur tikt Kaprijke op de vingers

Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille diende een bezwaar in bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen tegen het gunnen van de werken "dorpskernvernieuwing Kaprijke" aan een aannemer,zonder de resultaten van het openbaar onderzoek mbt tot de stedenbouwkundige vergunning af te wachten. Dat openbaar onderzoek laat burgers toe bezwaren te uiten waarmee de gemeente dan wel of niet rekening kan houden. Net zoals de Commissie van het Vlaams Parlement al scherpe kritiek formuleerde op deze handelswijze geeft de gouverneur de gemeente Kaprijke nu een tik op de vingers.

 De gouverneur schrijft: " Dit betekent m.i. echter niet dat het openbaar onderzoek tijdens de procedure mbt de stedenbouwkundige vergunning  mag worden geminimaliseerd en miskend. Door de opdracht reeds te gunnen voor het openbaar onderzoek wordt m.i. minstens de indruk gewekt dat er geen rekening zal worden gehouden met de bezwaren die tijdens dit onderzoek worden geuit."

 De gouverneur gaat verder " Ook heb ik de gemeente gevraagd om in de toekomst, in de gevallen waarin zij verplicht is een openbaar onderzoek te voeren in het kader van de vergunningsprocedure, de opdracht pas te gunnen en te sluiten nadat de stedenbouwkundige vergunning is toegekend."

 Het niet volgen van deze manier van werken kan grote gevolgen hebben voor de gemeente.  Zo wijst de gouverneur er op dat tijdens het openbaar onderzoek fundamentele bezwaren kunnen worden geuit, ook door de stedenbouwkundige ambtenaar, waardoor de opdracht moet worden aangepast. Meestal leidt dit tot meeruitgaven en bij verbreking van het contract tot schadevergoeding te betalen door de gemeente.

 Op deze manier spreekt de gouverneur zich uit voor het afwerken van het openbaar onderzoek vooraleer een aannemer aan te stellen.  Groen KLB meent dat er ernstig moet omgegaan worden met openbare onderzoeken en dat de gemeente zich niet kan verschuilen achter besprekingen die in de adviesraden zouden worden gehouden. De Gecoro en de milieuraad werden niet om een advies gevraagd.

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.