31 aug 2012

Groen ook in de dorpskernen

GROEN OOK IN DE DORPSKERNENGroen maakt zich zorgen i.v.m. enkele lopende projecten in de dorpskern van Kaprijke

en Lembeke. In Kaprijke gaat het over de geplande dorpskernvernieuwing die de

problemen van het Plein en de Paardenmarkt op de lange baan schuift. In Lembeke

hebben we het over de bestemming van de Pastorij, meer bepaald over het behoud

van de aanpalende tuin.

DE DORPSKERNVERNIEUWING IN KAPRIJKE START MET EEN VALSE NOOT

IDe dorpskernvernieuwing van Kaprijke kan niet voorbij aan het probleem van de zieke

bomen op het Plein en de Paardenmarkt en de noodzakelijke drainage van het Pleiin.

Onze deskundigen zeggen ons dat vele bomen op sterven na dood zijn. Dus stellen wij

de drainage en het vervangen van die bomen door meerjarige exemplaren voor als

dringende ingreep in de geplande dorpskernvernieuwing.

DE TUIN VAN DE PASTORIJ VAN LEMBEKE

De geklasseerde Pastorij van Lembeke maakt deel uit van een park met oude bomen.

Als de plannen van het gemeentebestuur doorgaan zal Lotus daar zijn onthaal- en

administratief centrum inrichten. Wij zijn deze bestemming zeer genegen, want met

het smakelijk speculoosje plaatste Lotus onze gemeente op de wereldkaart. Maar wij

zijn ook bezorgd om het lot van de bomen. Bomen zijn in de dorpskom zijn zeer

belangrijk. Zij bepalen mee het groene landelijke karakter van de dorpskern.

Bovendien is de bolbaan aan de rand van de tuin een ontmoetingsplaats voor heel wat

senioren uit de buurt. Het zou jammer zijn hen dit plezier te ontnemen. Is het niet zo

dat Lotus Bakeries " gezellig samen zijn rond een koekje met koffie" hoog in het

vaandel draagt? Daarover willen we nog eens aan tafel zitten met Lotus.

Voor het behoud van groen in de dorpskern:

Stem Groen op 14 oktober

volg ons op facebook of www.groenkaprijkelembekebentille.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.