22 sep 2012

Groen zoekt kmo zone en containerpark

GROEN KLB ZOEKT KMOZONE EN CONTAINERPARK Om te weten of een kmo-zone nodig is dient er een nieuw onderzoek te komen. Toen de gemeente de beslissing nam een kmo-zone te reserveren, gebeurde dat op basis van een onderzoek. Ondertussen zijn we tien jaar verder en de situatie is drastisch veranderd. Enkele bedrijven hebben een andere plaats gevonden, enkele zijn uit de gemeente verdwenen.Groen KLB is zeker geen voorstander van een kmo-zone in de Vaartstraat in Kaprijke.

Als er al een kmo-zone moet komen, en dat staat voor ons niet vast, zullen wij ervoor ijveren dat die niet in de Vaartstraat in Kaprijke komt. De Vaartstraat is nu al een drukke weg en die zou alleen maar drukker worden. Niet enkel met gewoon verkeer,maar met vele vrachtwagens die dagelijks aan en af zullen rijden. Geen goede plekdus. Wij verkiezen een plaats te zoeken langs de parallelweg aan de expresswegwaar niemand last heeft van het verkeer. En de landbouwgrond die verloren gaatwisselt enkel van plaats.

Een kmo-zone is er voor kleine bedrijven die uitbreiding zoeken. En er kan een containerpark bij komen.Op de kmo zone horen kleine duurzame bedrijven thuis die niet kunnen uitbreiden waar ze nu zitten, geen grote bedrijven. De kavels moeten dus beperkt worden tot 5000 vierkante meter. En het containerpark kan een goede buur zijn, want Bentille is toch maar een noodoplossing.

Akkoord? Stem dan Groen op 14 oktober.

Word dan één van onze 400 stemmers.

volg ons op facebook of website: www. groenkaprijkelembekebentille.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.