09 apr 2012

He't OCMW kan meer diensten aanbieden

Het OCMW in de gemeente heeft tot taak mensen te helpen die het nodig hebben op verschillende terreinen. Zo kan het voorkomen dat mensen in de problemen komen,  materieel helpen, sociale, psychologische en medische hulp bieden. Die hulp wordt geboden volgens de methoden van het maatschappelijk werk dat wil zeggen dat er een sociaal onderzoek voorafgaat aan de hulpverlening. De persoon aan wie hulp gegeven wordt blijft vrij in de keuzes die gemaakt worden en zijn/haar overtuiging moet gerespecteerd worden.Het OCMW kan informatie aanbieden om betrokkene de wettelijke rechten en voordelen te laten genieten

Het OCMW kan bemiddelen om de sociale rechten van de betrokkene te vrijwaren en om tewerkstelling te verschaffen

Het OCMW kan begeleiden om uit een moeilijke situatie te komen  bijv. daklozen aan een huis helpen.

Het OCMW kan op de meest passende wijze materiële hulp verstrekken en organiseert de bewaring van waarden.

Het OCMW kan voorschotten toekennen van onderhoudsgelden.

Het OCMW kan voogedij over minderjarigen uitoefenen

Het OCMW kan diensten  en instellingen oprichten zoals dienstencentra voor bejaarden, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, diensten voor onthaalmoeders,  kinderdagverblijven, sociale woningbouw voor specifieke groepen en opvang voor jong-volwassenen. Het kan ook een mindermobeilencentrale oprichten.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.