26 apr 2013

Hoera! Samen plant bomen

We moeten toegeven. Samen voert deeltjes van ons programma uit.  Waar we  de vorige 6 jaar weinig of geen beweging zagen is er nu toch een kentering. Wij zijn er blij mee. Eerstens is er de aanplant van nieuwe bomen langs de Heihoekse Kerkwegel. Ze staan er fier,  de vervangers van de populieren die na de verkiezingen werden neergehaald.  Ze zullen uitgroeien tot een statige laan en een kenmerk in het landschap. We zijn daar blij mee.Toch één opmerking. Waarom plant men enkel de bomen als vervanging van de populieren en gaat men niet door richting dorp?  Ook daar is ruimte om de rij verder te zetten. In eerste instantie zou men kunnen planten tot waar de bewoning begint.  Maar ook daar zou het kunnen.  Bijvoorbeeld aan de kant van de sociale verkaveling. 

 

 

 

 

 

Tweedens is er de aankondiging dat er strenger toezicht komt op de heraanplanting van bomen. Tot nu toe werd er weinig gecontroleerd als er vergunningen werden gegeven om bomen te kappen.  De verplichte heraanplanting zal dus strenger worden gecontroleerd.  Goed zo.  Wij zijn tevreden als er meer bomen worden geplant omdat dit het landschap verrijkt.

In de slipstream van deze cotrole op heraanplanting vragen wij ook de controle op de groenschermen rond landbouwbedrijven.  In de vergunningen worden deze groenschermen regelmatig opgenomen maar niet of bijna niet aangeplant. Rond een mestlagune in Lembeke bijvoorbeeld staan er nu geamputeerde boompjes die een groenscherm moeten voorstellen.  En sommige varkensbedrijven laten het bij enkele schaamboompjes. Controle is hier ook zeer nodig.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.