22 jan 2013

Hoera! Samen wil enkele fietspaden aanleggen.

Groen KLB wil veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers.  Dat was in ons verkiezingsprogramma één van de centrale punten. En zieDE SPOORWEGBEDDING over Lembeeks en Kaprijks grondgebied wordt fietspad.  De Lembeekse route loopt tot aan de Koestraat en zal gerealiseerd worden in 2013.  Dankzij de druk van de provincie is het gemeentebestuur overstag gegaan nadat men eindeloos had overlegd met mensen die dachten dat deze bedding van hen was.

Het deel Kaprijke moet nog een beetje wachten. Weer liggen enkelen dwars en aangezien de schepen geen  doorbraak kan forceren zal de fietser toch nog één, twee of meer jaren moeten wachten. Hopelijk heeft de provincie minder geduld zodat het fietspad eindelijk in zijn totaliteit, van Eeklo tot Zelzate gerealiseerd wordt.

Onze nadruk op dit dossier heeft dus wel degelijk iets opgeleverd. Jammer genoeg is de realisatie nog niet voor de zomer 2013. Of toch?

HET FIETSPAD IN DE NIEUWSTRAAT was één van onze concrete punten.

En zie

De burgemeester laat weten via de krant dat er een studie zal gemaakt worden rond de aanleg van een fietspad in de Nieuwstraat. Meteen haalt hij zelf het argument onderuit dat er eerst rioleringen moesten worden aangelegd. Een argument dat nog net voor de verkiezingen werd gebruikt door een schepen. Tot aan de Westermolenstraat zou er een fietspad kunnen komen.  De riolering is weer een argument voor het niet aanleggen van het fietspad tot aan de Vrombautstraat.  Waarom niet alles in één keer?  Er is ruimte en het rioleringsargument snijdt geen hout. Komaan.

HET VERKEER MOET AANGEPAKT WORDEN?

Naar aanleiding van een ongeval waarbij voor de veertiende keer ingereden werd op een woning aan het kruispunt Kerkstraat, Lembeke dorp en de Vaartstraat verklaart een schepen :" Wij kunnen niks doen aan het vele verkeer, maar door het punt anders in te richten kan de snelheid wel verlaagd worden."

Wij van Groen vinden dat er wel iets te doen is aan het verkeer. Doordat Eeklo via de Boelare de oprit naar de expressweg sloot,  komt nu al het verkeer uit Eeklo naar de expressweg via de Vrombautstraat. Het is daar wachten op een groot ongeval want de snelheid ligt er zeer hoog en er zijn geen remmers ingebouwd.

Door de welwillendheid van het gemeentebestuur dreigt ook de bouw van de op- en afrit in Kaprijke.  Die tegen houden is nu zeer moeilijk geworden dus zullen er andere maatregelen moeten getroffen worden want het verkeer stroomt nu reeds op en af langs de doorgangsstraten naar de op- en afrit.

Tevens is er de aanpak van het kruispunt waar het ongeval gebeurde. Door het verbreden van de hoek Vaartstraat- Lembekedorp is de snelheid verhoogd.  De schepen zegt:  " door het punt anders in te richten kan de snelheid wel verlaagd worden." Wij vrezen dat het daarvoor te laat is, tenzij hij bedoelt dat hij de haaietanden op een andere plaats wil laten zetten. Veel zoden aan de dijk brengen zal dat niet doen.

 

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.