26 apr 2013

Jonge fietsers vergeten bij wegenwerken Lembeke

Op Aveschoot in Lembeke komen nieuwe fietspaden.  Hoera! Er wordt gebouwd aan een nieuwe sociale verkaveling in Lembeke.  Hoera!Maar er is weinig nagedacht over de gevolgen van deze werken voor jonge fietsers.  Sommigen vinden de aangegeven routes zeer gevaarlijk.

 

 

 

Het laveren met kleine, jonge fietsers tussen kranen en vrachtwagens op Aveschoot kan toch moeilijk veilig worden genoemd.  En het oversteken van de verbindingsweg via de Heihoekse kerkwegel is een zeer gevaarlijke activiteit voor jonge fietsers.

 

 

 

Groen vindt dat het anders kan.

Door de coördinatie van de werken had kunnen voorkomen worden dat het wegeltje dat Aveschoot met de Schampstraat verbond onmiddellijk werd afgesloten. Door dit open te houden waren de problemen voor de jonge fietsers vanuit die richting voorkomen.  Deze ingreep kan makkelijker ongedaan worden gemaakt zoals bijgaande foto's laten zien.

Voor de kinderen uit de Nieuwstraat kon een veiliger verbinding zijn ontstaan door de kasteeldreef en de verbonden wegel te gebruiken.

Door deze twee ingrepen kan de veiligheid voor de jonge fietsers veel verbeteren.

 

 

 

De oversteek aan de verbindingsweg kan beveiligd worden door bewaking voor en na de schooluren. De coördinatie tussen school en gemeente is daarvoor nodig.

Groen weet dat men geen omelet kan bakken zonder de eieren te breken.  Maar tussen de voorgestelde fietswegen en de veilige ligt een wereld van verschil en van gebrek aan coördinatie.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.