27 sep 2017

Kaprijks fietsbeleidsplan: te laat en te weinig (1)

In enkele afleveringen espreken we het fietsbeleidsplan 2017 van de gemeente Kaprijke.  

b

Dit is de eerste aflevering.


Samen bestuurt 23 jaar de gemeente. In die tijd zijn er enkele investeringen gedaan in de fietsinfrastructuur. Maar van een fietsbeleid was en is er geen sprake.Daarvoor waren de ingrepen te gedeeltelijk ( Nieuwstraat) , betrof het herstellingen (dorp en Aveschoot Lembeke), beloften ( trage wegen), opscheppen met realisaties van anderen ( de route) en de laatste tijd regent het onderzoeken ( Sleidinge-Watervliet)

Wij zijn nu in het laatste jaar voor de verkiezingen ( 2018) en de oogst is mager. Samen dacht met actietjes de naam " Fietsgemeente " te kunnen inhalen maar faalde jammerlijk omdat er geen plannen waren, geen of weinig realisaties, enkel de wil om het te worden. 

Deze fietsbabbelutes moesten dan oplossingen brengen. Op zichzelf een goed idee om burgers te betrekken bij de fietsproblemen van de gemeente. Maar geen basis voor een fietsbeleid dat uitgaat van doelstellingen. Enkel een opsomming van individuele ideeën over problemen en hun oplossingen. Langs wegen die de gemeente zelf had bepaald. De opdracht na deze goed bedoelde initiatieven was dan ook dit alles in een kader te zetten voor een echt fietsbeleid.

Een eerste vereiste van zo'n kader is dat het niet op zichzelf staat. Fietsen heeft alles te maken met ruimtelijke ordening, met verkeer, met scholen en andere veilige omgevingen, met zones dertig die kunnen uitgebouwd worden, met de aanleg van wegen en openbare werken. 

We stellen vast dat het voorliggende fietsbeleidsplan deze integrale benadering mist. Het fietsen wordt voor het grootste deel gezien als een beleidsterrein dat weinig beïnvloed wordt door andere ontwikkelingen. Zo komt men tot oplossingen die er geen zijn, haalt men de belangrijkste knelpunten niet aan, en wordt men niet geconfronteerd met belangrijke ingrepen die zullen moeten gebeuren.

Wordt vervolgd

 

? ? ? ?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.