26 aug 2015

Kaprijks gemeentebestuur in beroep tegen Provincie en Minister

Wat raar dat het gemeentebestuur naar de Raad van State trekt om een provinciaal plan dat door de Minister is goedgekeurd te betwisten. Dat doet Kaprijke tegen een concentratieplan om windmolens te plaatsen langs de E34 bij de fietsbrug richting Eeklo. Verwarrend is dat in het gemeentelijk informatieblad een kaartje wordt gepubliceerd waaruit blijkt dat de geplande molens ver van het centrum van Kaprijke en Lembeke, staan. Van die windmolens heeft niemand last in Kaprijke, tenzij één of meer landbouwers waarvan er zeker ook de vruchten plukken want de ontwikkelaars betalen tot 25000 € per jaar voor de plaatsing. Waarom gaat de gemeente in beroep? Tegen de concentratiezone terwijl men in het gemeentelijk iinfoblad laat zien dat de inplantingen niet bedreigend zijn en men via de bouw- en milieuvergunning windmolens die bedreigend zijn kan tegen houden. Waarom dan toch naar de Raad van State?  De gemeente stelt "niet noodzakelijk" tegen iedere inplanting,te zijn "maar wenst dit te beperken tot de plaatsen waar geen noemenswaardige hinder is voor de woningen". Welnu de voorziene inplantingsplaatsen voldoen aan deze omschrijving, enkel de inplantingszone is  zoals de gemeente stelt " ingetekend tot vlakbij de dorpskern". Is dit populisme, op de kar springen van het protest tegen de inplanting van windmolens en hopen dat het publiek toch niet weet hoe de vork in de steel zit?

Wij van Groen zijn voorstander van het plaatsen van windmolens op die plaatsen waar weinig of geen hinder te verwachten is. Onze elektriciteit zien wij liever komen uit windmolens en zonnepanelen dan uit kern- of kolencentrales.

Ook Natuurpunt heeft zich uitgesproken voor deze zones omdat er geen problemen te verwachten zijn noch voor de buurt, noch voor de trekvogels.

Wij van Groen zijn er ook voorstander van dat de Kaprijkenaren een participatie kunnen nemen in de windmolens die eventueel op Kaprijks grondgebied komen.  Zoals het Provinciebestuur heeft voorzien. Want Kaprijkenaren mogen ook vruchten plukken van de werking van windmolens op ons grondgebied.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.