07 jan 2016

nieuwe brandweerkazerne Kaprijke

De  burgemeester van Kaprijke heeft een nieuwe brandweerkazerne aangekondigd in Kaprijke. De bouw ervan zou 800000 € mogen kosten. De zone betaalt 33000 € huur per jaar aan Kaprijke. Blijkbaar werd besloten dat Kaprijke zijn brandweerpost zal kunnen behouden. De risicoanalyse die dit zou moeten onderbouwen was één van de opdrachten voor de nieuwe commandant van de brandweer die in 2015 werd aangesteld. Groen KLB wijst erop dat 800000 € veel geld is voor een kleine gemeente als Kaprijke. Temeer dat de gemeente ook 5.30%  per jaar betaalt van de dienstverlening in de zone.

De burgemeester wijst erop dat de plaats waar de nieuwe kazerne zou komen een goede uitvalsbasis is om in te grijpen zowel in Kaprijke zelf als in Sint Laureins. Dat is inderdaad zo. Aan de expressweg, kant Lembeke was nog beter geweest. Maar dan stelt Groen KLB voor dat Sint Laureins een deel van de kosten voor de kazerne gaat dragen. Er kan een overeenkomst worden gemaakt zoals met het milieupark. Kaprijke kocht zich daar in voor 50 % van de infrastructuur en kreeg een recht van opstal op de grond. Dat zou dus ook moeten kunnen voor de brandweerkazerne. Dat scheelt dan 400000€ voor andere investeringen in Kaprijke. En die zijn wel nodig. Denk maar aan een aaantal wegen die dringend onderhoud nodig hebben of aan de uitbouw van een echt fietsbeleid dat uit meer bestaat dan enkele laad- en reparatiepunten.  

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.