Lynsey Steyaert

Leerkracht wetenschappen Mede-voorzitter Groen Kaprijke, getrouwd met Bart Van de Woestijne, mama van 2 dochters.

Lynsey Steyaert is mede- voorzitter van Groen KLB. Samen met Wim Tfelt stuurt zij de partij. Samen met Wim trekt zij de actie voor de heropening van de Trage Weg 25.


Zij is gehuwd met Bart, heeft twee dochters en geeft les in Gent. Zij woont samen met haar gezin in de Nieuwstraat in Lembeke.

Lynsey is lid van de omgevingsraad van Kaprijke. Milieu, natuur en verkeer zijn haar onderwerpen. Lynsey is zeer geïnteresseerd in de aanleg van fietspaden, niet het minst in haar straat. Maar ook de weg naar school is voor haar een belangrijk punt. Daarnaast staat zij voor meer groen in de gemeente en pleit zij voor energiebesparingen die zouden kunnen gerealiseerd worden in de gemeentelijke gebouwen. Zo betreurt zij samen met Groen dat in het nieuwe ontmoetingscentrum in Kaprijke geen groendak werd geplaatst, geen zonnepanelen zijn voorzien en geen zonneboilers. Een gemiste kans. De geurhinder in de Nieuwstraat en omgeving leidde er toe dat Lynsey de buren verzamelde om de gemeente op de hoogte te stellen van de leefbaarheidsproblemen in de buurt. Verdere uitbreiding van stallen in de buurt kunnen niet meer.