16 jul 2012

Moeten 55 bomen verdwijnen bij de Pastorij van Lembeke?

Het bedrijf Lotus kocht de Pastorij te Lembeke om er het hoofdkwartier van het bedrijf te vestigen.  Dit onder de opschortende voorwaarde dat er een bouwvergunning komt voor een aanbouw en een parking. Want de Pastorij is erfgoed, te bewaren voor de komende generaties.Iedereen was blij met de verkoop, in de eerste plaats de gemeente die daardoor van een moeilijk dossier af is.

Groen ook alhoewel we ons kunnen voorstellen dat een deel van de tuin ook een ontmoetingsplaats voor de buurt zou kunnen blijven. En dat daar de nieuwe bib had kunnen gevestigd worden.

Nu komt er een maar bij. In de plannen zou voorzien worden dat 55 bomen zouden moeten verdwijnen. In de tuin staan oude bomen die best bewaard worden. Omdat het nog niet duidelijk is welke bomen men op het oog heeft voor de kap houden we onze bezorgdheid nog eventjes onder controle.  Maar als zou blijken dat er onverantwoord zal worden gekapt zullen we acties overwegen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.