04 jul 2012

Ons positief alternatief voor KaprijkeLembekeBentille. ( Groen KLB)

Ons positief alternatief staat in de steigers. We lichten enkele tipjes van de sluier. Hopelijk kunnen we er een aantal realiseren. Maar daarvoor hebben we 400 stemmen nodig. VERKEER 1. Aanleg en herstel van voetpaden en veilige fietspaden.  Ook correctie van oversteken en openen van trage wegen. De lijst bestaat.

2  Zwaar verkeer uit de dorpskernen. De plannen zijn er.

II. DUURZAAMHEID

 1. Groene gemeente realiseren: Geen verkaveling in het groen, bomen in alle straten, omschakelprojecten in de landbouw stimuleren

 2. Energiebeleid: in eigen patrimonium naar energiearm; premies voor bevolking

 3. Leegstaande panden herleven dank zij ons alternatief. We bouwen niet onnodig maar gebruiken bestaande gebouwen

4. Afvalheffing op basis van gewicht. Gratis 12 beurten containerpark.

 III. WARME, ZORGENDE GEMEENTE

 1. Buurt en nabijheidsdiensten uitbreiden voor ouderen, de jeugdwerking vernieuwen en recreatiemogelijkheden vergroten

  3. Zorgzones in elke deelgemeente met zorg en eetgelegenheid. Meegebruik van bestaande infrastructuur bijv. cafetaria's

 4. Veilige speelpleintjes en ?straten.

5. Een levendige culturele gemeenschap met oog voor de culturele verenigingen, maar ook voor nieuwe initiatieven zoals festivals, opredens, vrije podia, theater en beeldende kunstenaars.

 IV. WERK, ECONOMIE EN INKOMEN

 1. Middenstand helpen om te starten en te vernieuwen. Unizo kan gerust zijn. Wij gaan ervoor.

 2. Ambachtelijke zone langs expressweg die duurzaam is en werk oplevert. Wij hebben plaats voorzien.

 3 Lokale producten promoten, boerenmarkt, gezamenlijke aankopen, ecotoerisme.

 V; HANDHAVING

 1. Vergunningen doen respecteren ( groenvoorziening, geluid, e.a.) en overlast aanpakken.

 VI. FINANCIEN

 1. Begroting op orde, schulden onder controle, werkingskosten verminderen

 2. Een schepen minder en geld voor fiets- en voetpaden, groen en cultuur

 VII. DEMOCRATIE

 1.  Burgers betrekken vroeg in het proces. dit kan ook elektronisch.

  2. Raden en verenigingen met bevoegdheden en budgetten

  

 

 

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.