13 jul 2017

Open VLD halve realisaties en beloften als flash

Open VLD klopt zich in zijn laatste publicatie op de borst. Projecten zijn gerealiseerd en staan op stapel om de verkeersveiligheid te verhogen. Wij zijn de eerste om te juichen. Maar toch eerst eens kijken naar die zogenaamde realisaties en projecten ind e steigers. ?Project 1. Veiliger afslaan aan de Zuidstraat. Er komt een voorsorteerstrook en twee eilandjes in de bocht. Die voorsorteerstrook is een derde baanvak om het verkeer vlotter te laten verlopen. Gevaarlijker dus want sneller. En die eilandjes zijn doekjes voor het bloeden. Zij liggen daar? gevaarlijk voor en na de bocht. Verkeersveiligheid?? Project 2. Fietsoversteekplaats Lembeke dorp. Open VLD bekent. Ze hebben geen oplossing. 

Project 3. Veilig van Bentille naar Kaprijke. Van Rinkerstraat naar Rysselhofstraat. Dus niet van Bentille naar Kaprijke. En de fietsverbinding via de Molenstraat is niet voor morgen. Dus halve oplossing omdat men niet durft doorsteken naar Kaprijke. Dat was ons voorstel..Landbouwers die een trage weg omploegen worden door Open VLD en Samen de hand boven het hoofd gehouden. Net zoals bij de spoorwegbedding naar Bassevelde. Of is het geld op na de investeringen in voetbalclubs?

Project 4. Nieuw fietspad gerealiseerd in de Nieuwstraat. Weer iets waar wij al jaren actie rond voeren. En wat doet Samen? Ze leggen een fietspad van amper een teehonderd meter, sluiten de doortocht naar de Nieuwstraat af met een haag, en laten de rest van de Nieuwstraat over aan de toekomst. Het is de bedoeling later het fietspad door te trekken.

Project 5. Een studie voor vrijliggende fietspaden van Sleidinge naar Lembeke wordt opgestart. Een studie? Hoe lang gaat het nog duren eer deze onveilige fietsweg wordt aangepakt. Mooie belofte, niet gerealiseerd gedurende 18 jaar Samen bestuur.

Project 6. Kaprijke start zelf studie fietspaden Molenstraat. Hopeloos laat. Beloftepolitiek van Samen omdat men inziet dat belangrijke zaken zijn blijven liggen.

Wat houdt Open VLD dan over? 2 studies, een halve trage weg die in het laatste jaar nog moet gerealiseerd worden, een stukje fietspad, en 2 onveilige oversteekplaatsen waarvan één onkundig wordt aangepakt en een ander waar men geen oplossing voor heeft.

 

?Mager toch om mee uit te pakken na 18 jaar bestuur.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.