23 mei 2013

Plein Kaprijke: Dorpskernverstoring

Hoe is het mogelijk?  Een: De gemeente wijst veel te vroeg een aannemer aan voor de werken aan de zogenaamde dorpskernvernieuwing. Het Vlaams Parlement en de provinciegouverneur tikken het bestuur op de vingers omwille van het feit dat dit onbehoorlijk bestuur is.Twee: De aannemer gaat aan het werk en zorgt voor onrust en schade in de buurt door een water- en een gasleiding te raken. en tevens onaanvaardbare trillingen te veroorzaken. Waren de plannen niet duidelijk ? Hebben we hier met een drieste aanpak te maken?

Drie:  Op zondag 12 mei blijkt " een onaanvaardbaar risico op ongelijkmatige zetting " te kunnen optreden. De gemeente schrijft in een brief aan de bewoners op 16 mei: "Teneinde mogelijke gevolgschade te vermijden, worden de bemalingspompen onmiddellijk preventief stil gelegd."

Men ( de aannemer? de gemeente? ) heeft duidelijk niet voorzien dat dit kan gebeuren als men bemaalt onder de 4 meter. Er zijn in de put geen preventieve acties ondernomen om dit te voorkomen

De gevolgen in de aanpalende huizen laten zich raden en meer dan één van de aanpalende huizen vertoont reeds scheuren.

Vier:  Bij een bezoek in de buurt vertelden verschillende personen ons dat de gemeente in geen wegen of velden te bespeuren valt sinds er problemen zijn.  We worden zelfs genegeerd zegt een  buurtbewoonster.

Wie ooit dit soort zaken meemaakte waarschuwt:  Neem foto's als bewijsmateriaal.

Vervolg maandag 27 mei als de werken worden heraangevat. Hoe? Dat weet niemand.

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.