01 mrt 2012

Publieke ruimte is sociale ruimte

Publieke ruimte verkwisten aan parkeerplaatsen is zonde. Maar ze moeten er wel zijn. Daarom ijveren wij ervoor die parkeerplaatsen te clusteren op één of meer plaatsen. Maar niet overal. Als men dan via de dorpskernvernieuwingen meer parkeerplaatsen wil realiseren doen wij niet mee. De dorpen staan nu al vol auto's. Publieke groen is meer nodig. Zo zou het parkje van de pastorie in Lembeke gebruikt kunnen worden als publieke ruimte. Ook het beplanten van straten met bomen en hagen zorgt voor groene ruimte.Kinderen zijn de maat voor de inrichting van de publieke ruimte. Die moet veilig zijn en voldoende plaats geven om zicht uit te leven. We juichen dan ook de aanleg van speelpleintjes toe. Een nieuwe wijk veronderstelt een publieke ruimte. Ook fietspaden, gescheiden van de weg hebben de voorkeur omwille van de veiligheid.

Foutparkeren en overdreven snelheid dienen beteugeld te worden. Ook geluidsoverlast willen we aanpakken door bemiddeling maar ook door sancties. Lawaai van kinderen kan niet als geluidsoverlast betiteld worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.