22 okt 2015

Samen rooit verder bomen langs wegen

Samen,het Kaprijks gemeentebestuur, blijft volhouden in de boosheid. Ze geven vergunningen om bomen te kappen en niet heraan te planten ( Vaartstraat, Westermolenstraat Lembeke). Nu weer, en duidelijk a la tête du client in het Scheutbos. Omdat er een zwembad in de buurt ligt moeten gezonde bomen gekapt worden, en verder uitgedund. Dat wil zeggen aan het zwembad verdwijnen alle bomen, verder 1 boom op 2. Als dit het verder beleid is, wat moeten we dan verwachten in de d' Alcantaralaan als die opnieuw wordt aangelegd? En langs de Eeklostraat waar sprake is van heraanleg van het fietspad? En in andere wijken waar ook veel mensen klagen over de dichtheid van de bomen en waar ook zou kunnen worden gedund.. Wij van Groen KLB vinden dat er een bomenbeleid moet zijn waarbij zeer omzichtig wordt omgegaan met de bestaande gezonde bomen, en als er bomen gekapt worden weer moet aangeplant worden. Ook vinden wij dat als er niet heraan geplant kan worden, om welke reden dan ook, er compensatie moet gebeuren. Op een andere plek moeten dan bomen worden aangeplant. Bijvoorbeeld langs straten waar er nu geen bomen staan of zijn verdwenen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.