Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Natuur en milieu zijn uiterst belangrijk

Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille ( Groen KLB) hecht veel belang aan de natuur en het milieu. Natuur staat voor gezondheid, recreatie, schoonheid en rust. Milieu voor de zorg voor onze omgeving, nu en in de toekomst. In dit kader hebben we voor beide een lijst wensen.

Natuur: Wij willen in de toekomst lanen en dreven opnieuw beplanten, een natuurreservaat realiseren, en in de buurten gemeenschappelijk groen promoten. Een speelbosje in Kaprijke en wegbermontwikkeling langs de Route maken deel uit van ons natuurplan. Het Scheutbos dat nu nog woonparkgebied is zullen beschermen tegen de verkavelaars. Kleine landschapselementen...

Lees Meer ›

Menselijker

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

In onze gemeente moet iedereen zich kunnen thuisvoelen. Discriminatie pakken we aan en we bouwen samen aan buurten waar mensen elkaar kennen. Bij ons komen jong en oud samen. Kinderen kunnen zich uitleven en ontplooien. Ouderen mogen zorgeloos genieten van hun oude dag. Onze streek bruist, en dat hebben ondernemers van het hele land en ver...

Lees Meer ›

Eerlijker

Elke burger moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor jou.

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, of je nu koopt of huurt. We willen meer budgetvriendelijke woningen en sociale woningen. Te veel kinderen groeien op in armoede. En dat laat een heel leven sporen na. Armoede moet de wereld uit. Wie het nodig heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële steun....

Lees Meer ›