26 aug 2012

Zorg in de buurt

Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille, kortweg Groen KLB, gaat van zijn pré- campagne met als slogan " Er waait een groene frisse wind" over in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Deze campagne is thematisch. Onze tweede actie, na die over wonen, handelt over zorg in de buurt.   Er worden in de volgende dagen 1000 flyers verspreid in de wijken en straten rond de woonzorgcentra . Hierbij de flyer.   ZORG IN DE BUURT.

Actieve ouderen hebben veel talent.

Actieve ouderen spelen een belangrijke rol in de gemeente door hun inzet in

mantelzorg, sport, het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Daarom wil Groen KLB ze

waarderen en betrekken bij alle plannen in de gemeente.

ER IS BEHOEFTE AAN ZORG OP MAAT IN DE BUURT

We hebben twee woonzorgcentra om ouderen op te vangen die niet meer thuis

kunnen blijven wonen. Groen wil dat deze zorgcentra deel gaan uitmaken van

zorgzones. Iedere deelgemeente beschouwen we als zo'n zone waar allerlei diensten

worden aangeboden, ook buiten die centra. Wij wensen nog meer woningen voor

senioren of serviceflats in de omgeving van de woonzorgcentra. De bewoners ervan

kunnen dan ook gebruik maken van de diensten van het zorgcentrum.

IEDER RUSTHUIS KAN OOK DIENST DOEN ALS LOKAAL DIENSTENCENTRUM

? Daar kunnen mantelzorgers zich melden om te helpen

? Daar is een dorpsrestaurant waar men een gezonde maaltijd kan nuttigen in een

gezellige sfeer.

? Daar kan men ook beroep doen op diensten zoals poetshulp, gezinszorg, een

klusjes- en boodschappendienst.

? Daar is permanent een team dat zorgbehoevende dorpsbewoners kan helpen.

EEN WARME ZORGENDE GEMEENTE

Een warme zorgende gemeente zorgt niet enkel voor ouderen maar ook voor jongeren

en kwetsbare mensen. Clublokalen (in het oude rustoord van Lembeke bijv.),

mobiliteit voor gehandicapten en het woonfonds voor betaalbaar wonen maken deel

uit van ons positief alternatief.

Voor meer zorg: stem Groen op 14 oktober

groen.kaprijkelembekebentille@live.be, facebook of website

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.